Chương trình Altair's Academic

Chúng tôi trao quyền cho các trường đại học ngày hôm nay để biến sinh viên trở thành những kỹ sư tốt nhất của ngày mai


Yêu cầu tư vấn

Altair Academia cung cấp:

  1. Gói mô phỏng Altair dành cho giáo dục

  2. Chương trình Chứng nhận Altair (Đào tạo Giảng viên - train the trainer)

  3. Chương trình thực tập sinh cùng Altair

  4. Cuộc thi Tối ưu hóa Thiết kế với Altair

  5. Hội nghị công nghệ Altair

  6. Trung tâm xuất sắc (MoU & MoA)

Yêu cầu tư vấn

 
 

Hỗ trợ sinh viên

Mọi thứ sinh viên cần biết về phần mềm, chương trình học tập, chứng nhận, tài trợ cuộc thi sinh viên, v.v

Hỗ trợ các nhà giáo dục

Mọi thứ mà các giáo sư, giáo viên và nhà giáo dục cần biết về phần mềm, tài liệu giảng dạy, các chương trình với đối tác, hỗ trợ kỹ thuật, v.v.

Hỗ trợ các nhà nghiên cứu

Tìm hiểu về chương trình cấp phép của chúng tôi dành cho sinh viên làm nghiên cứu trong quá trình học cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ, luận văn, v.v.

Bạn cần tư vấn thêm chương trình dành cho giáo dục của Altair?

Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Hãy liên hệ và trao đổi thêm về các giải pháp với chuyên gia của PCB GraphTech.