Phân tích Quick Motion với Kinematic và Dynamic Analysis trong 3DEXPERIENCE Works

Phân tích Quick Motion với Kinematic và Dynamic Analysis Trên nền tảng 3DEXPERIENCE Works

3D Motion Creator là công cụ phân tích động học tích hợp trên nền tảng điện toán đám mây 3DEXPERIENCE Works, cho phép người dùng SOLIDWORKS tạo mô phỏng chuyển động ảo của các sản phẩm và kiểm tra hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống trong môi trường 3D.

Công cụ này cung cấp các tính năng phân tích tốc độ, gia tốc, lực tác động và áp suất để đánh giá yếu tố quan trọng trong thiết kế. Ngoài ra, 3D Motion Creator còn cung cấp tính năng cộng tác và quản lý dữ liệu, giúp người dùng SOLIDWORKS cập nhật thông tin cho đồng nghiệp và các nhà cung cấp.

Với phiên bản mới nhất, R2023x GA, người dùng SOLIDWORKS có thể dễ dàng tạo mô phỏng động, trực quan hóa các tải được gán và trình điều khiển chuyển động thông qua các mũi tên và xác định các cấu trúc mô hình độc lập.


1. Nâng cấp hoặc sao chép cơ cấu chấp hành với xDesign trong 3DEXPERIENCE Works 

Nhiều tùy chọn linh hoạt để chạy các nghiên cứu chuyển động tiên tiến trên mô hình tham số của bạn.

Bạn hiện đã có thể sử dụng một cơ cấu chấp hiện có từ Role 3D Creator của nền tảng 3DEXPERIENCE Works và chạy các nghiên cứu chuyển động tiên tiến trên đó trong 3D Motion Creator. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp cơ chế hoạt động trong 3D Motion Creator hoặc sao chép nó để chạy các nghiên cứu chuyển động tiên tiến và giữ cơ cấu gốc của bạn bên cạnh bản sao.

2. Giảm chấn xilanh trong Nền tảng 3DEXPERIENCE Works

Đơn giản hóa quá trình tạo mô hình ron cao su cho các cơ cấu chấp hành chung.

Bạn hiện có thể xác định một số loại phần tử dao động cho xilanh để đánh giá tính đàn hồi bằng độ cứng và độ giảm chấn tuyến tính trong nền tảng 3DEXPERIENCE Works. Chức năng này cũng giới thiệu sự tuân thủ trong các khớp cho phân tích động học để bao phủ chính xác hành vi trong thế giới thực và đánh giá chính xác các tải trên các khớp liên động.


Thanh Action Bar chứa lệnh Cylindrical Bushing mới cho các phần tử lò xo và ống lót ổ trục.

3. Biểu tượng trực quan hóa của 3D Motion Creator trên nền tảng 3DEXPERIENCE Works

Nhanh chóng trực quan hóa và xác định các yếu tố chuyển động trong chế độ xem 3D của bạn

Giờ đây, bạn có thể thấy các biểu tượng trực quan hóa cho các yếu tố chuyển động khác nhau, chẳng hạn như thân máy, driver và tải trọng được gán. Bạn có thể sử dụng các biểu tượng trực quan hóa chuyển động của 3D Motion Creator trên nền tảng 3DEXPERIENCE để chọn biểu tượng trên màn hình và tương tác với các biểu tượng trong không gian đồ họa.

Ví dụ: bạn có thể chọn khớp chuyển động để xác định trình điều khiển chuyển động trên khớp đó. Bạn có thể chọn một biểu tượng để tìm mục trong Feature Tree. Để ẩn và hiển thị các biểu tượng trực quan, hãy sử dụng lệnh View Options trong Action bar.

4. Các yếu tố tham chiếu và Tô sáng chéo trong 3DEXPERIENCE

Xác định các lựa chọn của bạn nhanh hơn.

Bất kỳ gì bạn chọn trong chế độ xem 3D sẽ được tô sáng trong Feature Tree và ngược lại trong Role 3D Motion Creator trên nền tảng 3DEXPERIENCE Works. Vì vậy, nếu bạn chọn một bộ phận trong Feature Tree của mình, nó sẽ được tô sáng trên mô hình và ngược lại.


Khi bạn chọn một phần trong Feature Tree, phần đó cũng sẽ nổi bật trong mô hình 3D của bạn và ngược lại.

5. Products Attachment/Dress Up trong nền tảng 3DEXPERIENCE Works

Cho phép quy trình làm việc điều khiển các cụm “downstream”.

Dễ dàng gắn hình học 3D, chẳng hạn như một bánh xe, vào các thân khối hiện có và chạy mô phỏng trên nó để xem nó sẽ đóng góp vào các tính chất khối lượng của thân khối. Điều này còn được gọi là chức năng "Dress up", đã được giới thiệu trong Phần mềm CATIA để thiết kế có liên kết với mô phỏng chuyển động.

Ví dụ nhiều OEM trong các ngành hàng không và ô tô làm việc với các mô hình khung của cơ chế chính của họ, có thể là 2D và 3D ở dạng sơ đồ khung dây.

Phần mềm SOLIDWORKS cũng sử dụng một khái niệm tương tự được gọi là Master Layout Sketch để điều khiển các cụm downstream. Theo cơ bản, chức năng này cho phép bạn chạy mô phỏng chuyển động trên các mô hình khung dây để đảm bảo cơ chế hoạt động tốt nhất có thể.


Thêm một thành phần 3D hiện có chẳng hạn như bánh xe để xem nó có thể đóng góp như thế nào vào các thuộc tính khối lượng của vật thể hiện có nhờ chức năng “Dress up”.

6. Trình điều khiển cơ chế trong Kinematics Player trong 3DEXPERIENCE Works 

Đánh giá hành vi động học nhanh hơn.

Phân tích rõ ràng các bậc tự do điều khiển cơ cấu chấp hàng, đặt tên cho chúng phù hợp và tạo chế độ xem rõ ràng dựa trên chúng trong trình diễn họa động học để đánh giá hành vi động học của hệ thống trên nền tảng 3DEXPERIENCE Works.


Trình điều khiển cơ chế trong Kinematics Player

Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần nhận xét và hãy theo dõi trang thường xuyên để biết được các bản cập nhật tiếp theo sắp ra mắt.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về nền tảng 3DEXPERIENCE Works

Hãy liên hệ ngay để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Phân tích Quick Motion với Kinematic và Dynamic Analysis trong 3DEXPERIENCE Works
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Nguyễn Tâm Thư 12 tháng 5, 2023
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Sử dụng 3DEXPERIENCE để quản lý các thay đổi thiết kế theo quy trình của bạn