PollEx for Altium: Bắt đầu
Altair PollEx

PollEx for Altium: Bắt đầu

Xin chào PollEx dành cho thành viên mới của Altium!


Chúng tôi rất vui được hướng dẫn bạn những bước đầu tiên trong hành trình thiết kế PCB ngay lần đầu tiên bằng mô phỏng.


Khám phá Altair PollEx cho ECAD miễn phí tại Altair PollEx for ECAD. Nếu bạn chưa tải xuống trình cài đặt PollEx for Altium (Win64), vui lòng thực hiện tại Altair PollEx for Altium.

Chỉ cần cài đặt Altair PollEx miễn phí cho Altium và phần mở rộng của nó cho Altium Designer và ngay lập tức bắt đầu thực hiện mô phỏng cấp hệ thống để biết tính toàn vẹn của tín hiệu, EMI, v.v. Ví dụ trong clip ngắn này cho thấy thiết lập xác minh DFM.

 
 

Đối với bất kỳ câu hỏi hỗ trợ bổ sung nào, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi theo địa chỉ info@pcb-graphtech.com.vn.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử phiên bản đầy đủ của Altair PollEx chưa? Nhận bản dùng thử miễn phí 60 ngày tại Altair PollEx for Altium.

Để được hỗ trợ thêm, hãy xem:

Altair PollEx for Altium | Install Guide

Altair PollEx for Altium Tutorials

PollEx for Altium: Bắt đầu
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Nguyễn Tâm Thư 23 tháng 6, 2022
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
PollEx for Altium: Tính toàn vẹn của tín hiệu
Altair PollEx