Altair đã mua lại RapidMiner

AltairRapidMiner có chung một tầm nhìn đó là làm thế nào để đơn giản hóa phân tích dữ liệu đối với người dùng nhưng vẫn đảm bảo tính mở rộng, quản trị dữ liệu an toàn đối với tất cả các doanh nghiệp.

RapidMiner là nền tảng khoa học dữ liệu có sẵn cho doanh nghiệp, giúp tăng cường tác động tổng thể của nhân lực, chuyên môn và dữ liệu của Doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh đột phá.

RapidMiner - Khoa học dữ liệu dành cho các đơn vị sản xuất

Sử dụng kho dữ liệu khổng lồ (big data) đã được thu thập ở các quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dữ liệu ở các phân xưởng sản xuất của doanh nghiệp, dữ liệu hành vi tiêu dùng của khách hàng, dữ liệu lược sử hỗ trợ khách hàng... để có bức tranh tổng thể về hoạt động kinh doanh và sản xuất, nhằm cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa nhiều sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

Liên hệ tư vấn

 
 

03 cách giúp nhà sản xuất đạt được thành công nhanh chóng

Thúc đẩy doanh thu

 • Dự đoán và dự báo nhu cầu để phân bổ nguồn lực có lợi nhất

 • Phân tích sâu về hành vi khách hàng để nâng cao chất lượng thiết kế và hỗ trợ sản phẩm

 • Tạo ra các sản phẩm kết nối thông minh nhằm phát triển ra các mô hình kinh doanh sáng tạo

Cắt giảm chi phí

 • Dự đoán nhu cầu bảo trì trước khi phát sinh vấn đề và chủ động giải quyết chúng

 • Tối ưu hóa sản xuất trong khi vẫn giữ chi phí thấp và chất lượng sản phẩm cao

 • Tăng hiệu quả chuỗi cung ứng để tối đa hóa lợi nhuận

 • Phân tích các loại hình dịch vụ để cải thiện thiết kế sản phẩm và cắt giảm chi phí bảo hành

Quản lý rủi ro

 • Phát hiện sớm các vấn đề của sản phẩm, cải thiện chất lượng nhằm giảm thiểu trách nhiệm pháp lý

 • Quản lý rủi ro sản xuất để đảm bảo phân phối sản phẩm trơn tru, nhất quán

 • Đánh giá dịch vụ chăm sóc khách hàng, khắc phục sự cố trước khi xảy ra vấn đề tiêu cực

 • Giảm thiểu rủi ro EH&S bằng cách dự đoán khả năng gây hại


1,000,000+

GLOBAL USER

Excellent Interface And Easy Model Generation Thanks To Automodel

Data Analyst • retailer

Smart Tool Related To Machine Learning And Data Science

Corporate Communications Manager • IT Services

Best Data Science and Machine Learning Solution

Senior Software Engineer • IT Services

Xây dựng doanh nghiệp của bạn với Khoa học Dữ liệu

RapidMiner lập kế hoạch chi tiết cho các nhà sản xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và có lợi nhuận hơn—từ việc chuyển đổi phát triển sản phẩm và quản lý hàng tồn kho sang dự báo nhu cầu và tối ưu hóa giá cả.

Các nhà sản xuất ô tô, nông nghiệp, công nghệ sinh học, hóa chất, thực phẩm, hóa dầu, dược phẩm và nhiều lĩnh vực khác sử dụng RapidMiner để tạo ra giá trị dựa trên dữ liệu, cho dù họ có các nhà khoa học phân tích dữ liệu có kinh nghiệm trong nhóm của họ hay không.

Ứng dụng AI cho sản xuất—Tại sao lại là bây giờ?

Nền công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ—trong thế giới ngày nay, chìa khóa dẫn đến thành công trong cạnh tranh là các nhà máy thông minh tận dụng khả năng tự động hóa để giảm thiểu thời gian chết, tối đa hóa năng suất và quản lý rủi ro chuỗi cung ứng.

Các nhà sản xuất nắm bắt và tận dụng kho dữ liệu nhằm hợp lý hóa các hoạt động và tìm ra những cách mới để cạnh tranh hiệu quả. Nhằm tránh rủi ro không thu về được lợi nhuận thực tế, không đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng.

Khám phá Nền tảng Khoa học Dữ liệu RapidMiner

RapidMiner hợp nhất toàn bộ vòng đời end-to-end của kho tàng khoa học dữ liệu, có thể biến các dự án lý thuyết triển vọng thành các giải pháp mang lại kết quả kinh doanh thực sự—và giúp tạo nên sự khác biệt với đối thủ.

Liên hệ tư vấn