Cách cài đặt cơ sở dữ liệu của vật liệu trong 3DEXPERIENCE Works

Cách cài đặt cơ sở dữ liệu của vật liệu trong 3DEXPERIENCE Works


Cơ sở dữ liệu của vật liệu (material database), hoặc bảng vật liệu (material palette), là kho lưu trữ tất cả các vật liệu rắn và lỏng thường liên quan đến phân tích cấu trúc hoặc lưu chất. Khi người dùng lần đầu mở cơ sở dữ liệu vật liệu của nền tảng 3DEXPERIENCE Works mặc định sẽ trống. Để có kết quả mô phỏng thực tế và chính xác nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tạo tài liệu tùy chỉnh dựa trên bảng dữ liệu vật liệu hoặc dữ liệu thử nghiệm vật liệu của bạn. 

Tuy nhiên, có thể hữu ích nếu có các tài liệu mặc định để sử dụng làm ví dụ, kiểm tra nhanh hoặc phân tích nhanh.

Nhập cơ sở dữ liệu vật liệu 3DEXPERIENCE Works

Từ trình duyệt của nền tảng 3DEXPERIENCE Works, chọn vào các (Role) mô phỏng của bạn được phân quyền sử dụng và các (App) trong đó. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh một trong các (App) và chọn Install Optional Content Now.


Trình Installation Wizard sẽ xuất hiện. Đầu mục thứ hai xác định vị trí cài đặt mặc định. Sao chép vị trí tệp này. 

Thông thường, đường dẫn mặc định là C:\Program Files\Dassault Systemes và sau đó là thư mục “Cloud_Content”. “B425” trong hình bên dưới sẽ thay đổi theo phiên bản cài đặt.Quá trình tải xuống và cài đặt thường mất chưa đầy một phút. Sau khi hoàn tất, hãy điều hướng trong Windows Explorer đến vị trí tệp đã lưu. Thông qua đường dẫn tệp “\win_b64\resources\materials” là các tệp .3dxml. Mỗi tài liệu là một nhóm tài liệu phụ thuộc vào Role mà bạn đã “cài đặt nội dung tùy chọn” Role nào.


Tiếp theo, chúng tôi sẽ nhập DS-Standard.3dxml có chứa một số dữ liệu vật liệu kim loại chung.

Để bắt đầu chèn cơ sở vật liệu trên nền tảng 3DEXPERIENCE Works, hãy kéo và thả tệp có đuôi .3dxml có liên quan vào App của bạn hoặc sử dụng tính năng Import để mở tệp có đuôi .3dxml.


Lưu ý: Cơ sở dữ liệu lớn có thể mất vài phút để nhập. Vui lòng đợi một thời gian để hệ thống xử lý yêu cầu chèn tệp.


Sau khi chèn vào hệ thống DS-Standard, công cụ Material Palette của chúng ta bây giờ sẽ có một danh mục có nhãn DS Standard . Dưới đây là một ví dụ về những gì cơ sở dữ liệu này cung cấp.


Nhập cơ sở dữ liệu vật liệu SOLIDWORKS

Người dùng Phần mềm SOLIDWORKS có thể nhập cơ sở dữ liệu vật liệu tùy chỉnh hoặc mặc định của họ từ SOLIDWORKS Installation.

Để làm như vậy, hãy xác định vị trí tệp SOLIDWORKS Material Libraries trong máy của bạn. Trong SOLIDWORKS, đi tới  System Options > File Locations > Material Databases. Đây là các kiểu tệp của “.sldmat”. 


Nhập các tệp .sldmat có liên quan vào App trên nền tảng 3DEXPERIENCE.


Có gì trong Cơ sở dữ liệu Vật liệu 3DEXPERIENCE Works?


Bạn có nên nhập tất cả các cơ sở dữ liệu trên nền tảng 3DEXPERIENCE Works hay không?? Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về những gì có trong mỗi để giúp bạn quyết định cái nào phù hợp với bạn. 

Đối với  kết cấu, DS-Standard và DS-Engineering sẽ cung cấp một số vật liệu kỹ thuật phổ biến. Trong DS-Standard, kim loại là chung chung (như đã trình bày trước đó trong bài viết) và chỉ có khoảng 20 loại kim loại. Đối với DS-Engineering , có hơn 100 loại vật liệu, nhiều loại trong số đó bạn có thể nhận thấy tương đồng với cơ sở dữ liệu vật liệu của SOLIDWORKS. 


Đối với phân tích độ bền mỏi, DS - ElasticFatigue bao gồm các tham số Strain Life để ước tính độ bền và  DS-FKM-Weld và DS-VerityWeldFatigue cũng bao gồm dữ liệu Độ mỏi của mối hàn (weld Fatigue) (hình ảnh mẫu bên dưới).


Bản tóm tắt nội dung 

Nhập một số tệp .3dxml hoặc .sldmat nhất định vào App để tạo một nhóm tài liệu tiêu chuẩn

Lấy tệp .3dxml để cài đặt mở rộng trong Install Optional Content

Vị trí tệp thường là:

C:\Program Files\Dassault Systèmes\B4##_Cloud_Content\win_b64\resources\materials

C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\sldmaterials

Bạn muốn tư vấn về nền tảng 3DEXPERIENCE Works

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Cách cài đặt cơ sở dữ liệu của vật liệu trong 3DEXPERIENCE Works
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Nguyễn Tâm Thư 18 tháng 5, 2023
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Phân tích Quick Motion với Kinematic và Dynamic Analysis trong 3DEXPERIENCE Works