Nội dung khóa học
Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó quiz theo email.

1. Những loại tệp nào có đuôi file sẽ được coi là tệp nguy hiểm?
2. Nếu các tệp nguy hiểm được tải lên SR hoặc NTSR, chúng sẽ được gắn cờ với đuôi file là gì?
3. Security Attachment có được cập nhật thường xuyên để đối phó với các mối đe dọa an ninh mới không?