Nội dung khóa học
Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó quiz theo email.

1. Để tìm kiếm thêm thông tin hướng dẫn sử dụng 3DSupport có thể dùng Tab nào?
2. Tên gọi của cộng đồng chia sẻ thông tin, hỗ trợ người dùng, hoặc tìm hiểu thêm các tính năng của nền tảng 3DEXPERIENCE và 3Dsupport.
3. Tên gọi của tính năng phân loại và tìm kiếm thông tin mặt hàng, vật liệu và quy trình sản xuất trên 3DEXPERIENCE ?